Tour Hàn Quốc

Tour Hàn Quốc

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

tháng 8, tháng 10, tháng 11, tháng 12

Giá: 10,900,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

21; 29;30 /8 ;18 /09 ;09,29/10.

Giá: 13,990,000đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 7,8,9

Giá: 11,300,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 7,8,9

Giá: 11,300,000đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14 tháng 6

Giá: 10,700,000đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

7,8,16,21,22,30/3; 5,6,9,10,12,13,19,20, 26,27/4

Giá: 11,500,000đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

13/03, 27/03, 10/04, 27/04

Giá: 12,900,000đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 2, 3, 4

Giá: 11,900,000đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

05, 19, 26/03; 2, 16, 26/04

Giá: 19,900,000đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 3: 07,08,16,21,22,30; Tháng 4: 5,6,9,13,19,20

Giá: 11,500,000đ