Tour Đài Loan

Tour Đài Loan

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/01/2020

Giá: 14,900,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 5 - 12/2019

Giá: 10,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 5-8/2019

Giá: 10,990,000 đ