Tour Đài Loan

Tour Đài Loan

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 10,999,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

07/4; 26/5; 09/6 / 2023

Giá: 11,590,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 5,6,7,8/2023

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

2023

Giá: 12,900,000 đ