Tour Đài Loan

Tour Đài Loan

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng ngày

Giá: 10,999,000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 11,12/2023 và 22/1, 23/1/2023 ( M1, M2 Tết 2023 )

Giá: 11,590,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 1,2,3/2023

Giá: 11,490,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

28/2, 7/3/ 2023

Giá: 12,900,000 đ