Tour Thái Lan

Tour Thái Lan

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng tuần - tháng 10,11,12,Tết

Giá: 6,490,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 10,11,12, tết Â.L

Giá: 6,490,000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

30, 31/8 (dịp Lễ 2/9/2019)

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

28/4; 12, 27/6, 11/7, 01/8/2019

Giá: 7,390,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

15,29/5, 08/6, 19/6, 17,24/7/2019

Giá: 6,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

13/6; 18/7

Giá: 12,900,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

22/2; 1,8,15/3/2019

Giá: 8,900,000 đ