Singapore - Malaysia

Singapore - Malaysia

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

26, 30/1/2020 (M1, M2 Tết)

Giá: 14,990,000 đ

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 11 - Tháng 1/ 2020

Giá: 9,900,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 11/2019 - Tết 2020

Giá: 9,690,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

THÁNG 1 - 10/2019

Giá: 9,600,000 đ