Singapore - Malaysia

Singapore - Malaysia

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

25/1/2023 (M4 tết)

Giá: 29,000,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

29/9/2022, 20/10/ 2022

Giá: 15,390,000 đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 9: 7, 14, 21, 29/ 2022

Giá: 11,990,000 đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 1,2,3/2023

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Tháng 9,10,11,12/2022, Tết 2023

Giá: 9,990,000 đ

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

31/12/2022

Giá: 13,990,000 đ