Tour Mỹ

Tour Mỹ

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/03; 26/04;31/05;13,27/09; 18/10

Giá: 59,900,000đ

Thời gian: 10 Ngày 9 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

29/03.24/4.30/5

Giá: 65,900,000đ